Sidhuvudbild

Förskolan och hemmet

Vi ser ett nära samarbete mellan förskola och hem som en grund i vår verksamhetsutveckling och bjuder in våra vårdnadshavare till olika mötesplatser för delaktighet och inflytande. Genom att använda oss av familjeaktiv inskolning när nya barn börjar hos oss ger vi vårdnadshavarna en första insyn i vår verksamhet. Detta blir ett första steg i den dagliga kontakten som vidareutvecklar en djupare relation. Vi ser förskolan som ett demokratiskt forum där det finns utrymme för diskussioner och ömsesidig dialog för att alla familjer ska få en trygg och lärorik tid hos oss. Vi bjuder in till olika möten där vi presenterar vår verksamhet och vårt arbetssätt lite närmare, därigenom ges vårdnadshavarna insyn i verksamheten och också möjlighet att påverka. Vi ser samarbetet med hemmet och den dagliga kontakten som en viktig del i vårt arbete med barnen och varje vecka skickar vi ut veckobrev med information om den pågående verksamheten och reflektioner kring det som varit och vad vi vill arbeta vidare med tillsammans med barngruppen. Vi skickar då och då ut hemreflektioner till familjerna med barnen där ett första syfte blir att skapa ett samtal kring förskolan hemma och ett andra syfte att, om vårdnadshavarna vill, lämna tillbaka tankar till förskolan. Varje termin bjuder vi in till utvecklingssamtal där vi fokuserar på det enskilda barnets pågående lärprocesser. Finns behov/önskemål om ytterligare samtal hittar vi tid även för detta. Vi välkomnar vårdnadshavare in på avdelningarna för att delta i verksamheten eller ta del av våra olika dokumentationer som finns inne på avdelningarna och i den pedagogiska miljön.