Sidhuvudbild

Välkommen till Förskolan Creativo!

Vi är en privat förskola belägen mitt i den nybyggda stadsdelen Frösunda i Solna på Signalistgatan 10. Vi befinner oss i en historisk byggnad med stora, ljusa lokaler. Utanför har vi en stor och grön gård som lockar till mycket utforskande och utmaningar för barnen. I närområdet erbjuds många spännande upplevelser såsom skog, Hagaparken och Anders Lundströms fruktträdgård.

Barnen erbjuds en inkluderande miljö som är tydlig, öppen, tillgänglig och stimulerande. Miljön inbjuder till skapande, utforskande och lärande. Barnen erbjuds ett varierat utbud av material, som lockar till utforskande, experimenterande, och lärande på ett lekfullt sätt. Barnen uppmuntras till att uttrycka sina tankar, åsikter, ställa frågor och drar sina egna slutsatser. Barnen ges möjlighet till ett projekterande arbetssätt. Barnen erbjuds möjlighet att arbeta i mindre grupper utifrån intressen och behov. Barnen möter nyfikna, lyssnande och reflekterande pedagoger.

Vi är glada över att ha egen kokerska i huset som lagar maten från grunden. Vi utgår från livsmedelsverkets rekommendationer gällande ”Bra mat i förskolan” och erbjuder barnen en näringsriktig och varierad kost.

IMG_4283.jpg

Besöka oss?

Visning?
Vi erbjuder föranmäld visning varje onsdag 9.00. Begränsat antal platser! Anmälan sker till lotta.malmsten@creativo.se senast dagen före och man får en bekräftelse. Gäller från och med 13/9.

Tillgång till vårt intranätat
Vi godkänner bara vårdnadshavare och inte före inskoningen startat.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in