Sidhuvudbild

Om förskolan

På förskolan Creativo arbetar vi utifrån Lpfö98 reviderad 2010 (Läroplanen för förskolan). Läroplanen ska styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten.

Vi arbetar i dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Där demokrati i lärandeprocessen och arbete med de 100 språken är grundstenar i våra pedagogiska tankar.

Förskolan Creativo ligger i bostadsområdet Frösunda i Solna. Förskolan har närhet till grönområden, samt även bra allmänna förbindelser (bussar, pendeltåg och snart tvärbanan) till Solna Centrum, kultur, friluftsområden samt Stockholms innerstad.

Förskolan Creativo består av fyra åldersindelade avdelningar:

Greta Garbo (1 åringar)
Edward Tinga Tinga (2 åringar)
Elsa Beskow (3 åringar)
Pablo Picasso (3-5 åringar)

Personalen består totalt av 7 förskollärare (varav en av dem är ateljerista), 8 barnskötare, en ateljerista och en förskolechef. Förskolan har även ett nära samarbete med "Barnens Kök", som finns i samma fastighet, och som lagar mat till förskolan.

Senast uppdaterad 160803