Sidhuvudbild

Om förskolan

På förskolan Creativo arbetar vi utifrån Lpfö98 reviderad 2016 (Läroplanen för förskolan). Läroplanen ska styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Vi arbetar i dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi och har en pedagogik inriktning som inspireras av den pedagogiken. Där finns då demokrati i lärandeprocessen och arbete med de 100 språken är grundstenar i våra pedagogiska tankar.

Förskolan Creativo består idag av 5 åldersindelade avdelningar:

Greta Garbo (1 åringar)
Edward Tinga Tinga (2 åringar)
Elsa Beskow (3 åringar)
Pablo Picasso (4 åringar)
Wolfgang Amadeus Mozart (5 åringar)

Senast uppdaterad 170131